این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Teena Boothمشاهده آثار این هنرمند : Teena Booth
Teena Booth
3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Three Bedrooms, One Corpse: An Aurora Teagarden Mystery 2016

دانلود فیلم Aurora Teagarden Mystery: A Bone to Pick 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beautiful & Twisted 2015

دانلود فیلم Real Murders: An Aurora Teagarden Mystery 2015

دانلود فیلم In My Dreams 2014

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cyberbully 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Salem Falls 2011

دانلود فیلم Amish Grace 2010

5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bond of Silence 2010