این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم Bob & Carol & Ted & Alice 1969

Nominated for 4 Oscars. Another 4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Les abysses 1963

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Thanos and Despina 1967

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Room 13 1964

دانلود فیلم The Yellow Rolls-Royce 1964
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Golden Globe. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Stalking Moon 1968

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969

Won 4 Oscars. Another 17 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Mind Benders 1963

دانلود فیلم Dr. Who and the Daleks 1965

دانلود فیلم Johnny Colt 1966

دانلود فیلم Kill! 1968

دانلود فیلم A New Kind of Love 1963

Nominated for 2 Oscars. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Hills Run Red 1966

دانلود فیلم Hello Down There 1969

دانلود فیلم The Hang Up 1969