این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jean-Luc Godardمشاهده آثار این هنرمند : Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
36 wins & 45 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Image Book 2018

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Faces Places 2017

Nominated for 1 Oscar. Another 36 wins & 36 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Goodbye to Language 2014

3 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Film Socialism 2010
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In Praise of Love 2001
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم For Ever Mozart 1996

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم New Wave 1990
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Scénario du film 'Pas sion' 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Every Man for Himself 1980
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Numéro deux 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tout Va Bien 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Struggle in Italy 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم See You at Mao 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wind from the East 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Le Gai Savoir 1969
ریلیز اختصاصی سایت