این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Humphrey Jenningsمشاهده آثار این هنرمند : Humphrey Jennings
Humphrey Jennings

دانلود فیلم Family Portrait 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dim Little Island 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Cumberland Story 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Defeated People 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Myra Hess 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Diary for Timothy 1945

دانلود فیلم The True Story of Lili Marlene 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Eighty Days 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fires Were Started 1943

دانلود فیلم The Silent Village 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Listen to Britain 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Heart of Britain 1941
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم London Can Take It! 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Spare Time 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم S.S. Ionian 1939
ریلیز اختصاصی سایت